Program

13:55
Otwarcie
14:00 - 16:10
Sesja I Ostre białaczki u dzieci i młodych dorosłych
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk, prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński
14:00 - 14:20
Best of ASH i SIOP – nowe możliwości terapeutyczne u dzieci i młodych dorosłych chorych na ostre białaczki z perspektywy hematologa dziecięcego
prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
14:20 – 14:40
Best of EHA i ASH - nowe możliwości terapeutyczne młodych dorosłych chorych na ostre białaczki z perspektywy hematologa
prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel
14:40 – 15:00
Best of ASH i SIOP – minimalna/mierzalna choroba resztkowa w ostrych białaczkach u dzieci - jakie metody, jak często i z jaką czułością?
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
15:00 - 15:20
Minimalna choroba resztkowa u młodych dorosłych
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Derwich
Wykład sponsorowany Amgen
15:20 - 15:35
Teraźniejszość i przyszłość wykorzystania krwi pępowinowej u dzieci w świetle doniesień z konferencji ASH 2022
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak
Wykład sponsorowany PBKM
15:35 - 15:50
Czy przeszczepienia haploidentyczne zastąpią krew pępowinową?
Dr hab. n. med. Emilian Snarski
Wykład sponsorowany PBKM
15:50 - 16:10
Dyskusja: optymalizacja leczenia młodych dorosłych
prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski, prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Derwich, prof. Krzysztof Giannopoulos, prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
16:10 – 16:40
Przerwa
16:40 - 17:40
Sesja II Debata systemowa: Identyfikacja potrzeb w diagnostyce i terapii dzieci. Możliwości indywidualizacji terapii młodych dorosłych w Polsce
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk, prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński, prof. Tomasz Szczepański, prof. Wojciech Młynarski, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Derwich, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, minister Maciej Miłkowski
17:40 - 19:20
Sesja III Hematologia nieonkologiczna
prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna, prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
17:40 – 18:00
Przeciwciała biswoiste w leczeniu skaz krwotocznych u dzieci i dorosłych okiem hematologa dziecięcego
prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński
18:00 – 18:20
Przeciwciała biswoiste w leczeniu skaz krwotocznych u dzieci i dorosłych okiem hematologa dziecięcego
prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
18:20 – 18:40
Terapie genowe w hemofilii w roku 2022
prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
18:40 – 19:00
Międzynarodowe rekomendacje postępowania w anemii Diamonda – Blackfana
prof. Marcin Włodarski
19:00 – 19:20
Dyskusja: optymalizacji leczenia młodych dorosłych
prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński, prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga, prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski, prof. Marcin Włodarski
9:00 - 10:30
Sesja IV Onkologia
prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski, prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska
9:00 – 9:20
Nowoczesne leczenie neuroblastoma w perspektywie SIOP2022
dr hab. n. med. Aleksandra Wieczorek
9:20 – 9:40
Co się zmienia w diagnostyce i leczeniu mięsaków u dzieci
prof. dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska
9:40 – 10:00
Jak powinna wyglądać opieka nad pacjentem z NF1 – projekt opieki koordynowanej
dr n. med. Marek Karwacki
Wykład sponsorowany AstraZeneca
10:00 - 10:20
Celowane leczenie dla dzieci z NF1 – wyniki badań rejestracyjnych selumetynibu
dr n. med. Agata Marjańska
Wykład sponsorowany AstraZeneca
10:20 – 10:30
Dyskusja
10:30 – 10:50
Przerwa
10:50 - 12:10
Sesja V Chłoniaki agresywne u dzieci i młodych dorosłych
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko, prof. dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska
10:50 – 11:10
Co nowego w diagnostyce i leczeniu chłoniaków u dzieci
prof. dr hab. n. med. Grażyna Wróbel
11:10 – 11:30
Best of ASH i EHA – nowe możliwości terapeutyczne u młodych dorosłych chorych na chłoniaki agresywne z perspektywy hematologa
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
11:30 – 11:50
Co nowego w predyspozycji do zachorowania na chłoniaki u dzieci
dr n. med. Agata Pastorczak
11:50 – 12:10
Dyskusja: optymalizacji leczenia młodych dorosłych
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko, prof. dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska, prof. dr hab. n. med. Grażyna Wróbel
12:10 - 13:30
Sesja VI Leczenie wspomagające
prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak, dr hab. n. med. Olga Zając-Spychała
12:10 – 12:30
Postępy w leczeniu infekcji bakteryjnych i grzybiczych u pediatrycznych pacjentów onkologicznych i hematologicznych
dr hab. n. med. Olga Zając-Spychała
12:30 – 12:50
Leczenie żywieniowe jako integralna część terapii w onkologii
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz
Wykład sponsorowany Infatrini
12:50 – 13:10
COVID-19 u pacjentów hematoonkologicznych - co nowego?
dr hab. n. med. Krzysztof Czyżewski, prof. UMK
13:10 – 13:30
Dyskusja
13:30
Podsumowanie i zakończenie konferencji

Kontakt

onkologia-dziecieca.pl

Osoba kontaktowa:
Ewa Czachorowska
e-mail: e.czachorowska@hematoonkologia.pl
tel.: 507 835 514