Miejsce:
Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98
00-510 Warszawa
Termin:
12-13.01.2024

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w Konferencji „Co nowego w onkologii i hematologii dziecięcej ?”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 12 - 13 stycznia 2024 roku.

Konferencja będzie swego rodzaju zebraniem i podsumowaniem najnowszych opcji terapeutycznych z kraju i ze świata oraz przedstawieniem wyników przełomowych badań naukowych, przeprowadzanych w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej. Celem Konferencji jest szerzenie wiedzy z zakresu najnowszych terapii w leczeniu pediatrycznych pacjentów hematoonkologicznych jak i młodych dorosłych, stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy między specjalistami i ośrodkami medycznymi w kraju.

Eksperci przybliżą aktualną wiedzę naukową w ujęciach teoretycznym i praktycznym. Najnowsze doniesienia z zakresu leczenia hematologicznego i onkologicznego pacjentów pediatrycznych będą pochodzić z dwóch najważniejszych i kluczowych dla środowiska wydarzeń – 55th CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF PAEDIATRIC ONCOLOGY (SIOP 2023) oraz 65th ASH Annual Meeting and Exposition. Poruszone na tych sympozjach zagadnienia - najistotniejsze z punktu widzenia hematologii i onkologii dziecięcej – zostaną przedstawione na naszej Konferencji w formie wykładów eksperckich.

Patronem merytorycznym Konferencji „Co nowego w onkologii i hematologii dziecięcej - doniesienia z Kongresów SIOP i ASH 2023” jest Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej, zrzeszające osoby profesjonalnie zajmujące się diagnozą i leczeniem chorób onkologicznych i hematologicznych u dzieci.

Dzięki Konferencji specjaliści z dziedzin hematologii i onkologii dziecięcej połączą swoje siły i podzielą się wiedzą oraz doświadczeniem, a wszystko z myślą o dobru najmłodszych pacjentów, którym nowe, przełomowe terapie są szczególnie potrzebne.

Zachęcamy do udziału w Konferencji.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Kontakt

onkologia-dziecieca.pl

Osoba kontaktowa:
Ewa Czachorowska
e-mail: e.czachorowska@hematoonkologia.pl
tel.: 507 835 514